Otthon → A tevékenységek és ezek időtartama

Sz

Tevékenység

Tevékenység leírása

Munkavégzés helye

Időtartam

 

Felelős

1.

Adatgyűjtés

Helyi közigazgatás és alárendelt intézmények alkalmazottainak képzettségi/tökéletesítési szinttel kapcsolatos adatok gyűjtése

Balánbánya Helyi Közigazgatás székhelye

2 hét

 

Közigazgatási felelős

2.

Projektcsapat létrehozása

A polgármester elrendelése, a projekt menedzsment csapat kiválasztásával; órarend meghatározása időszakos összejövetelekkel

Balánbánya Helyi Közigazgatás székhelye

2 hét

 

Jogi képviselő

Manager proiect

Tanácsadó cég

3.

Finanszírozási kérelem kidolgozása

Pályázati kérelem megfogalmazása és szerkesztése, az azonosított szükségeknek és a kérelmező útmutató előírásainak megfelelően

Balánbánya Helyi Közigazgatás székhelye

Tanácsadó cég székhelye

2 hét

 

Projekt menedzser

Pénzügyi felelős

Közigazgatási felelős

Műszaki felelős

Közbeszerzési felelős

Tanácsadó cég

1.

Munkacsapat létrehozása

Órarend meghatározása, létrehozása, munkakör leírása, projekt keretén belüli felelősségek felvállalása, munkaszabályzat meghatározása a csapat tagjai számára

Helyi Közigazgatás székhelye

2 hét

 

Projektcsapat

Jogi képviselő

2.

Projekt terjesztési sajtótájékoztató

Sajtótájékoztató kiadása, helység kiválasztása a sajtóértekezlet megszervezésére, sajtóértekezlet szervezése a pályázat megkezdésekor

A helységet a projekt megkezdésekor határozzák meg

1 hét

 

Közigazgatási felelős

Műszaki felelős

3.

Beszerzési eljárások szervezése a projektmenedzsment iroda felszerelésére

- ajánlatok megküldése a területben működő lehetséges szállítók felé, a szállítási szerződések ajánlattételi dokumentációjába való minimális árak meghatározása érdekében

- tenderfüzetek megvalósítása, javak közbeszerzési beszerzések szervezésére (jellegzetes felszerelések, bútorzat, elektronikus berendezések, fogyó eszközök, stb.); szolgáltatások;

- meghívók küldése az ajánlattevőknek;

- dokumentációk fogadása;

- javaslatok értékelése;

- szerződések aláírása;

- Javak átvétele.

Helyi Közigazgatás székhelye

2 hónap

 

Projekt menedzser

Közbeszerzési felelős

Pénzügyi felelős

4.

A projektmenedzsment iroda bútorzattal és műszerekkel való felszerelése

A projektmenedzsment iroda a beszerzett bútorzattal és műszerekkel való felszerelése, számítógépek és berendezések üzemeltetése, a projektmenedzsment iroda használatba való bocsátása

Projekt menedzsment iroda

1 hét

 

Projekt menedzser

Közbeszerzési felelős

Pénzügyi felelős

Műszaki felelős

5.

Cég (vagy civil szervezetek) beszerzési  eljárások, stratégia kidolgozási tanácsadás szervezése

- ajánlatok megküldése a területben működő lehetséges szállítók felé, a szolgáltatási szerződések ajánlattételi dokumentációjába való minimális árak meghatározása érdekében;

- tenderfüzetek megvalósítása, szolgáltatások közbeszerzési beszerzések szervezésére;

- meghívók küldése az ajánlattevőknek;

- dokumentációk fogadása;

- javaslatok értékelése;

- szerződések aláírása;

- Nyújtott szolgáltatások átvétele. 

Projekt menedzsment iroda

1 hónap

 

Projektcsapat

6.

 

 

Könyvvizsgáló cég beszerzési eljárások szervezése

- ajánlatok megküldése a területben működő lehetséges szállítók felé, a szolgáltatási szerződések ajánlattételi dokumentációjába való minimális árak meghatározása érdekében;

- tenderfüzetek megvalósítása, szolgáltatások közbeszerzési beszerzések szervezésére;

- meghívók küldése az ajánlattevőknek;

- dokumentációk fogadása;

- javaslatok értékelése;

- szerződések aláírása;

- Szolgáltatások átvétele (negyedévi és záró könyvvizsgálói jelentés). 

Projekt menedzsment iroda

1 hónap

 

Közbeszerzési felelős

Pénzügyi felelős

7.

Célcsoport végleges összetételének meghatározása

Célcsoport kiválasztási kritériumainak meghatározása

Polgármester célcsoporttal és ennek tagjainak megnevezésével kapcsolatos elrendelésének kiadása 

Projekt menedzsment iroda

2 hét

 

Projekt menedzser

Közigazgatási felelős

8.

Keletkezett célcsoport tagjainak szintjén szükségszerű szakképzési eszközölés meghatározása

Szakképzési szükségzerűségek elemzése, a célcsoport tagjai által folytatott folyamatos tevékenységnek megfelelően, de a pályázat keretén belül rendelkezésre álló oktatási ajánlatnak megfelelően is.

Projekt menedzsment iroda

2 hét

 

Projekt menedzser

Közigazgatási felelős

9.

Folyamatban levő modulok beszerzési eljárások szervezése

- ajánlatok megküldése a területben működő lehetséges szállítók felé, a szolgáltatási szerződések ajánlattételi dokumentációjába való minimális árak meghatározása érdekében;

- tenderfüzetek megvalósítása, szolgáltatások közbeszerzési beszerzések szervezésére;

- meghívók küldése az ajánlattevőknek;

- dokumentációk fogadása;

- javaslatok értékelése;

- szerződések aláírása;

- Szolgáltatások átvétele;

 

Ezeket az eljárásokat a következő modulokat tartalmazó csomagokon belül bonyolítják:

 

Projekt menedzsment; ECDL; Közbeszerzések; Humánerőforrás Menedzsment; Pénzügyi Mendzsment. (minden egyes modulban előtervezett résztvevő személyek számát a 2.7. mutatók rovatja részletezi)

Projekt menedzsment iroda

2 hónap

 

Jogi képviselő

 

Projektcsapat

10.

Szervezési módszer meghatározása a stratégia felülvizsgálata és frissítése érdekében

Órarend meghatározása a módzsertani normáknak  és szakirodalomnak megfelelően:

a). Szervezési Bizottság létrehozása, Polgármester elrendelésével;

b). Minimum 5 különböző tevékenységi területen működő munkacsoport létrehozása (a tartós fejlesztés elveivel összhangban, ideértve a következő területeket: társadalom, gazdaság és környezet)

 

Projekt menedzsment iroda

3 hét

 

Jogi képviselő

Projekt menedzser

Stratégia kidolgozásába bevont tanácsadó cég

11.

Vélemény-felmérési és piaci kutatási szolgáltatások beszerzési eljárásainak szervezése

- ajánlatok megküldése a területben működő lehetséges szállítók felé, a szolgáltatási szerződések ajánlattételi dokumentációjába való minimális árak meghatározása érdekében;

- tenderfüzetek megvalósítása, szolgáltatások közbeszerzési beszerzések szervezésére;

- meghívók küldése az ajánlattevőknek;

- dokumentációk fogadása;

- javaslatok értékelése;

- szerződések aláírása;

- átvételek.

Projekt menedzsment iroda

1 hónap

 

Projekt menedzser

Közbeszerzési felelős

Pénzügyi felelős

12.

Stratégia felülvizsgálata-frissítése:

 

Adatok gyűjtése és adatbázisok létrehozása vélemény-felmérési és piaci kutatási szolgáltatások által

Projekt menedzsment iroda

1 hónap

 

Stratégia kidolgozására kiválasztott tanácsadó cég

Kikutatási és piac kutatási cég

(célcsoport tagjai közül kiválasztott) Szervezési Bizottság tagjai

Projekt menedzser

Közigazgatási felelős

Műszaki felelős

Helyi Közigazgatás Jogi képviselője 

Adatok elemzése és feldolgozása jelen állapot kidolgozására

2 hét

Térség diagnózisa: adatbázisok kutatása, alátámasztása, tanácskozások, értékelések, munkacsoportok szervezése, résztvételes cselekedetek; összefoglalások szervezése és rendszerezése legkevesebb 5 érdekeltségi terület fókuszcsoport esetében;

1 hónap

Célpontok és fejlesztési kritériumok meghatározása adatgyűjtési ütemben azonosított elsődleges problémákkal összhangban.

3 hét

Minimum 6 SWOT elemzés kidolgozása: 5 azonosított érdekeltségi területek szerint és 1 általános

1 hónap

Dokumentum kidolgozása – stratégia felülvizsgálati és frissítési javaslat

1 hónap

Köztanácskozás a közösség tagjaival való összejövetel és helyi média által, 2 közlési és tudatosítási kampány segítségével

2 hónap

Stratégia felülvizsgálata és frissítése a köztanácskozási tevékenységekkel összhangban

Stratégia fordítása angol és magyar nyelvre

1 hónap

Felülvizsgált és frissített stratégia tartalmának jóváhagyása a Helyi Tanács által

1 hét

13.

Tevékenységek grafikonjának meghatározása tanfolyami modulok telepítésére

Tanfolyamok és oktatások órarendjének véglegesítése a célcsoport tagjainak és a szerződött cégek elérhetőségének függvényében

 

Projekt menedzsment iroda

2 hét

 

Projekt menedzser

Közigazgatási felelős

14.

Projekt menedzser tanfolyam szervezése

Minimum 5 napos tanfolyam, 14 vezető és végrehajtó személy részére, értékelésekkel és a szolgáltatást nyújtó jogosult cég által kiadott megfelelő igazolványokkal.

 

Elégedettségi szint értékelése, kérdőívek alkalmazása által.

A helységet Balánbánya város szintjén a szolgáltatást nyújtó cég határozza meg

2 hét

 

Projekt menedzser

Közigazgatási felelős

Szerződött jogosult cég

15.

ECDL tanfolyam szervezése

28 vezető és végreható személyzet    részére szervezett tanfolyam, melyből 28 a “teljes” modulon vesz részt (környezet felé való bevezetés), 14 pedig a “haladó” modulon veszt részt, értékelésekkel és a szolgáltatást nyújtó jogosult cég által kiadott megfelelő igazolványokkal.

 

Elégedettségi szint értékelése, kérdőívek alkalmazása által.

A helységet Balánbánya város szintjén a szolgáltatást nyújtó cég határozza meg

4 hónap

 

Projekt menedzser

Közigazgatási felelős

Szerződött jogosult cég

16.

5 személy résztvétele a közbeszerzési menedzsment oktatási ülésszakon

A célcsoportból származó 5 személy részt vesz majd egy minimum 5 napos időtartamú közbeszerzési tanfolyamon, értékelésekkel és a szolgáltatást nyújtó jogosult cég által kiadott megfelelő igazolványokkal. 

 

Elégedettségi szint értékelése, kérdőívek alkalmazása által.

A helységet a szolgáltatást nyújtó cég határozza meg

1 hét

 

Projekt menedzser

Közigazgatási felelős

Szerződött jogosult cég

17.

5 személy résztvétele a humánerőforrás menedzsment oktatási ülésszakon

A célcsoportból származó 5 személy részt vesz majd egy minimum 5 napos időtartamú humánerőforrás menedzsment tanfolyamon, értékelésekkel és a szolgáltatást nyújtó jogosult cég által kiadott megfelelő igazolványokkal. 

 

Elégedettségi szint értékelése, kérdőívek alkalmazása által.

A helységet a szolgáltatást nyújtó cég határozza meg

1 hét

 

Projekt menedzser

Közigazgatási felelős

Szerződött jogosult cég

18.

5 személy résztvétele a pénzügyi menedzsment oktatási ülésszakon

A célcsoportból származó 5 személy részt vesz majd egy minimum 5 napos időtartamú közbeszerzési tanfolyamon, értékelésekkel és a szolgáltatást nyújtó jogosult cég által kiadott megfelelő igazolványokkal.

 

Elégedettségi szint értékelése, kérdőívek alkalmazása által.

A helységet a szolgáltatást nyújtó cég határozza meg

1 hét

 

Projekt menedzser

Közigazgatási felelős

Szerződött jogosult cég

19.

Stratégia felülvizsgálatára és frissítésére szükséges oktatások

Közpolitikák meghatározási és stratégiai tervezési oktatás (2 modul tanfolyam x 1 nap minegyik x 15 résztvevő – vezető személyzet)

 

Intézményen belüli partneri viszonyok fejlesztési és telepítési oktatás (28 személy, 15 vezető személyzet, 13 szerződött szemlélyzet)

 

Elégedettségi szint értékelése, kérdőívek alkalmazása által.

 

 

Projekt menedzsment iroda

 

 

 

 

 

2 hét

 

 

Tanácsadó cég vagy civil szervezet melynek tevékenysége az adott területen folytatódik

 

Projekt menedzser

 

Közigazgatási felelős

20.

Vízszintes célpontok megvalósítására szervezett képzések

Tartós fejlesztés területén szervezett képzés (28 személy, 15 vezető személyzet, 13 végrehajtó személyzet)

 

Esélyegyenlőség területén szervezett képzés (28 személy, 15 vezető személyzet, 13 végrehajtó személyzet)

 

Elégedettségi szint értékelése, kérdőívek alkalmazása által.

 

Projekt menedzsment iroda 

2 hét

 

 

 

2 hét

 

Projekt menedzser

Közigazgatási felelős

Műszaki felelős

21.

Pályázat tevékenységeinek értékelése

Időszakosan, a projektcsapat havi ülésein, a tevékenységek telepítési stádiumát elemzik valamint módosításokat javasolnak, amennyiben késések vagy meg nem valósítások merülnek fel. Havi munkajelentéseket keszítenek, a Projekt Menedzser és a Jogi Képviselő jóváhagyásával.  

 

 

Projekt menedzsment iroda

Időszakonként, havonta

(12 hónap)

 

Projektmenedzsment csapata

22.

Negyedévi előrehaladási jelentések készítése

Negyedévenként, pénzügyi és műszaki előrehaladási jelentéseket készítenek (I.R és II.R) a Jogi Képviselő és Helyi Közigazgatás Pénzügyi Képviselő jóváhagyásával.

 

Projekt menedzsment iroda

negyedévenként

 

Projekt menedzser

Pénzügyi felelős

Közigazgatási felelős

23.

Tájékoztatási és reklámozási anyagok fogalmazása, kiadása és terjesztése

300 tájékoztató reklámozási anyagot készítenek; 300 promóciós anyagot.

 

Készített anyagok terjesztési kampány szervezése, közösségi és közreműködő intézmények szintjén.

 

Készített anyagok tartalmának Balánbánya honlapján www.orasulbalan.ro való feltüntetése.

Projekt menedzsment iroda

2 hónap

 

Projekt menedzser

 

Közigazgatási felelős

 

Műszaki felelős

24.

Pályázat befejezési sajtóértekezlet szervezése

Sajtótájékoztató kiadása, sajtóértekezlet szervezési helységének kiválasztása, pályázat befejezési sajtóértekezlet szervezése

Pályázat tevékenységeinek és eredményeinek feltüntetése a honlapra

A helységet a projekt befejezésekor határozzák meg

1 hét

 

Közigazgatási felelős

25.

Végleges jelentés kidolgozása

Pályázat befejezésekor Pénzügyi és Műszaki jelentések készítése

 

Projekt menedzsment iroda

 

2 hónap

 

Projekt menedzser

Közigazgatási felelős

Műszaki felelős

Pénzügyi felelős