OTTHON → A Projektcsapat

A projekt menedzsment csapatának kialakításakor figyelembe vettük a pályázat tevékenységeinek lebonyolításába bevont személyek tapasztalatát, szakképzettségét és elérhetőségét. Íly módon a javasolt menedzsment csapat, a Polgármester elrendelése szerint, a következő:

Név/ utónév Projekt keretén belül javasolt állás Alapvető felelősségek
Palferenţ Ramona-Maria
CV
Projekt menedszer
 • Pályázat keretén belüli munkacsapat létrehozása;
 • Javak és szolgáltatások közbeszerzési eljárások felügyelete és szervezése;
 • pénzügyi és elbeszélő előrehaladó jelentések, valamint végleges jelentések jóváhagyása;
 • sajtóértekezletek szervezésében való résztvétel;
 • célcsoportok kiválasztási eljárásában való résztvétel;
 • beszerzési dokumentációk jóváhagyása;
 • megrendelők elégedettségi szintüket mérő kérdőívek értékelésében való résztvétel.
 • A projektcsapat tagjainak és ezek tevékenységeiknek belső értékelési időszakos jelentések kidolgozása.
 • Oktatási tanfolyamok, valamint tréningek szervezési tevékenységek felügyelete és figyelése.
Kovacs Marcelina
CV
Pénzügyi felelős
 • sajtóértekezletek szervezésében való résztvétel;
 • javak beszerzési tevékenységek szervezésében és telepítésében való résztvétel, a pályázat költségvetésének és a hatályos jogszabályoknak megfelelően;
 • negyedévi és végleges előrehaladó pénzügyi jelentések kidolgozása;
 • pályázat pénzügyi-könyvviteli tevékenységek szervezése és végrehajtása
 • pályázat keretén belüli szakképzések szervezésében való résztvétel.
Kovacs Robert
CV
Közigazgatási felelős
 • sajtóértekezletek szervezésében való résztvétel;
 • célcsoport kiválasztási eljárások szervezése;
 • a pályázat terjesztési és betekinthetőségi anyagok kidolgozásában való résztvétel;
 • célcsoport tagjainak szakképzési szükségességének értékelése;
 • megrendelők elégedettségi szintüket mérő kérdőívek kidolgozása, alkalmazása és értékelése.
 • Negyedévi és végleges előrehaladó elbeszélő jelentések kidolgozása;
 • Célcsoport, megrendelők és projektcsapat közötti folytonos kapcsolatok fenntartása.
 • Közreműködik és támogatja a pályázat keretén belüli cégeket/tanácsadó és szakképzési szervezeteket;
 • Tartós fejlesztési és esélyegyenlőségi szakképzési ülésszakok szervezése és végrehajtása;

Iojiban Gheorghe
CV
Műszaki felelős
 • Felelős a pályázt keretén belül készített tájékoztatási anyagok kiadásával és tervezésével;
 • A pélyézat keretén belül beszerzett elektronikus infrastruktúra közreműködője;
 • Tréningek, tanfolyamok és sajtóértekezletek szervezésében való résztvétel;
 • Hozzájárul a javasolt tájékoztatási akciók keretén belüli pályázat információinak terjesztésében;
 • Hozzájárul az adatgyűjtésbe és helyi fejlesztési stratégia kidolgozásába bevont munkacsoportok szervezésébe;
 • Felveszi a pályázat főbb tevékenységeit, a beszerzésre javasolt kamera segítségével;
Panaite Viorica
CV
Közbeszerzési felelős
 • javak beszerzési tevékenységek szervezése és telepítése, a pályázat költségvetésének és a hatályos jogszabályoknak megfelelően;
 • minőségi és mennyiségi feltételek megvalósítási módszereinek követése, javakat és szolgáltatásokat nyújtó szállítókkal való viszonyban;
 • közreműködik a pénzügyi felelőssel az időszakos és végleges pénzügyi jelentések kidolgozásában;
 • közreműködik a pénzügyi felelőssel a pályázathoz kapcsolódó könyvviteli nyilvántartás megvalósítására;
 • összehangolja a közbeszerzési eljárásokat, a tartós fejlesztés előírásainak megfelelően, követve, amennyire csak lehet, olyan javak beszerzését melyek kielégítik a környezetvédelmi ökológiai szabványokat;

A projektcsapat tagjaj a helyi közigazgatási hivatal alkalmazottai.