Otthon → Általánosságok

poza1 Balánbánya a többi városoktól elszigetelt helység, melynek nincs közvetett hozzáférése a nemzeti utakhoz vagy vasutakhoz. Mono-indusztriális város melynek sorsát mindenkor a rézbánya határozta meg. 1967 előtt, Balánbánya hegyvidéki falu volt; a lakosok száma követte a rézbánya dinamikáját, a lakosság a munkaerő szükségessége miatt növekedett (számos újsághirdetések megjelenése balánbányai bányákban való alkalmazásról). Lakosok kb. 83%-nak tevékenysége közvetve vagy közvetlen a rézbányához fűződött. A balánbányai bányák intenzív átdolgozásokon mentek át, átdolgozási és maradisági programoknak lettek alátéve, melyek a 2006-ban történő bezárásukkal tetőztek. A munkanélküliségi szint 27% körül forog.

A lakosság döntő többsége (93%) az állam által 1966-1985 között épített tömbházakban lakik; 120 első osztályú, 1500 másodosztályú lakásról beszélünk, a többi pedig megoszlik a harmad és negyedosztályú lakások között; a lakások közül 126 egyszobás, 2120 kétszobás, 630 háromszobás és 20 négyszobás. Lakosság maradék 7%-a házakban lakik. Város déli rézén található tömbházak egyik része részleges lerongálódott és feldúlt. Megjegyzésként: ezek az ingatlanok erősen lepusztult állapotban vannak.

Az egyének közötti csekély gazdasági különbségekkel rendelkező közösség megélhetésének nehéz feltételei, spontán „megélhetési” szociális segédkezés hálózat kialakításához vezettek. A bánya „segédkezési és asszisztencia” formai szervezetté alakult, melyben mindenki megbízott (a közösség és az állam közé vetette be magát).

Adott helyzet radikálisan változott 1989-ben, mivel elveszett a céh (mint értelmi alkotás) és egyének közötti apai viszony érvényessége, tömörsége, mely maga után vonta a hatóságokban való bizalom jelentős lepusztulását; bármely előzőleg bizalomra épített viszony, most aléltságba ütközött. A szociális hálózatok elvesztették jól körülhatárolt szerepüket, mivel a bánya támogatása nélkül, teljesítőképességük jelentősen csökkent. Így, egyének nagy része elvesztette közös művelődési azonosságát. Amikor „az egyének úgy vélik a hagyományok nem üzemelnek, az intézmények pedig elvesztik identitásukat, megjelenik a szociális szétesés”.

Ebben a kontextusban a helyi hatóság által nyújtott közszolgáltatásoknak ezeket a jelenségeket meg kell akadályozniuk, valamint az eredeti állapot helyreállítására kell keresniük optimális megoldásokat.

A helyi hatóság megpróbáltatási helyzetben találja magát, melyet a következő tényezők eredményeznek:

  • a köz-szektor mértéktelen mozgékonysága (alacsony fizetések, valamint ezek más eszközökkel való motiválás korlátolt lehetősége, ideértve a karrierben szükséges szakképzési és oktatási tanfolyamokat);
  • a helyi hatóság alkalmazottainak alacsony szakképzési szintje, mely aránylag alacsony külföldi finanszírozások megkaparintási és kezelési kapacitást idéz elő, párhuzamos és különböző tevékenységi területeken. Jelenleg a finanszírozási pályázatokat kezelő csapat 3 személyből áll, mely egyszerre maximálisan 2 ilyen típusú pályázatot tud kezelni;
  • elégtelen hardware és software berendezések a tevékenység optimális lebonyolítására (megfelelően felszerelt iroda hiánya, a pályázatok fogalmazási és valóra váltási tevékenység lebonyolítására);
  • egyhangúan elvállalt célpontokra alapozó összefüggő stratégia hiánya, pontosan megnevezve a cselekvési csomagot és a lehetséges finanszírozási forrásokat, mely más érdekelt tényezőkkel intézményen belüli gyenge partneri kapcsolatokat vált ki, valamint a lakosság, a helyi hatóságba való bizalmának fokozatos csökkenését eredményezi;
Megnevezett tényezők összessége a közpolitikák megfogalmazási, stratégia tervezési, valamint a közpolitikák ciklusának csekély minőségi menedzsment, valamint a közszolgáltatások nyújtásának alacsony kepességét váltják ki.
poza1 Balánbánya Város helyi Hatósága résztvételesen dolgozta ki a Helyi Fejlesztési Stratégiát, mely 2007-ben fejeződött be. Abban az időszakban, a stratégiai leírást Balánbánya Polgármesteri Hivatal alkalmazottai készítették, Közigazgatási Kapacitás Növekedési Program keretén belül, de szak- asszisztencia és finanszírozás nélkül. Íly módon, a keletkezett dokumentum korlátozva tartalmazta a helység problémáinak azonosítását, de ezeket nem váltották át célpontokká, így nem azonosítottak pályázatokat és konkrét finanszírozási forrásokat az elsőbbségekre. Több okból kifolyólag, jelenleg ez a stratégia nem alkalmazható mint munkaeszköz a közpolitikák megvalósítására:  • az utóbbi években az azonosított problémák megoldására szükséges tevékenységeket már lebonyolították;
  • az utóbbi években problémák új sorozata jelent meg, mely azonnali azonosítást, működtetést és megoldást igényel;
  • ugyanakkor, a stratégiát kidolgozó és telepítő csapat összetétele módosult (személyek többsége munkahelyet változtatott);
  • a helyi fejlődési terület legújabb megközelítései a helyi fejlődési stratégia kidolgozási módszerétől különböző eszközölést igényel.


Balánbánya Polgári Hivatal Saját Gépezete jelenleg 165 alkalmazottat, hivatalnokot és szerződött személyzetet számol. Ezek közül, a Humán Erőforrás Iroda nyilvántartása szerint, az utóbbi 5 évben, csak 3 személy részesült tevékenységi területének vagy tevékenységi területéhez csatlakozó megfelelő továbbképzésben, Balánbánya alapok heves hiánya miatt (ezen a területen). Figyelembe véve az adott helyzetet, intézmény szinten a döntések és cselekvések minősége, valamint a közpolitikák megfogalmazása és stratégiák tervezése, alacsony. Mindezek alacsony közigazgatási teljesítményekhez vezettek.

Abban a kontextusban amikor ebben az időszakban a költségvetési segélyek kimondottan szegények, a helyi gazdaság pedig jellemző hanyatlásban van, a helyi hatóságnak vállalnia kell az egyetlen fejlődési ügynök szerepét, ezen kívánság megvalósítására és a létező problémás helyzetek orvoslására szolgáló egyetlen módszer pedig, marad a közigazgatási teljesítmény javítása összefüggő stratégiák kidolgozása és végrehajtása által, szabályozott közpolitikai kereten belül, valamint a bevont személyzet továbbképzése.

Jelen pályázat finanszírozásra ajánlott elsődleges kezdeményezését tartalmazza, a közpolitikák jobb szabályozása és a helyi közigazgatási szinten tervezett stratégia érdekében.

A helyi közigazgatásnak volt még egy ilyen kezdeményezése ezen a területen, befejezés nélkül, mivel hiányoztak az alapelemei, mint: műszaki szakmai asszisztencia, hatáskör az érdekelt tényezők szinten, a kidolgozási és telepítési folyamat résztvételes összehangolása.
Jelen kezdeményezés a projekt tevékenységeinek keretén belül kialakult infrastruktúra és emberi erőforrások által folytatandó, elsődlegesnek minősülő célpontok telepítése által (külföldi finanszírozási forrásokból alapozott pályázatok azonosítása és kezelése) és a stratégia tartalmának valamint a keletkezett közpolitikák időszakos felülvizsgálata által.
Rövidesen, a jelen kérelem a következőket tűzi ki magának:
a helyi közigazgatási hatóság keretében valamint az intézménynek alárendelt hivatalok főbb alkalmazottainak szintjén olyan kompetenciák kialakítása, mint: stratégiai tervezés, közigazgatási politikák meghatározása és megvalósítása, intézményen belüli partneri viszony megvalósítása és fejlesztése, külföldi pályázatok kidolgozása és megvalósítása; stratégiai dokumentum kidolgozása és felvállalása amely magába foglalja a főbb tevékenységi irányzatokat a fejlesztési célok elsőbbségére, ezek működtetésére vonatkozóan, valamint a lehetséges programok és támogatási források azonosítását.


Finanszírozó:

Európai Szociális Alap, A Közigazgatási Kapacitás Fejlesztési Operatív Program
Első Fontossági Tengely: „A közpolitikai ciklus menedzsmentjének eljárási és strukturális javításai”
Fő Beavatkozási Terület 1.1: „A politikai-közigazgatási döntéshozatali szint folyamatának javítása”
4. Művelet: „Helyi Fejlesztési Stratégiák”

Finanszírozási kérelem címe: „Balánbánya város Helyi Fejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata és frissítése”

SMIS: 12864, finanszírozási szerződés száma: 223/2010.11.16.

Pályázat végrehajtási időtartama: 12 hónap: első telepítési nap: 2010.11.16.


A pályázat jogosultsági összértéke: 641,596.63 amelyből a vissza nem térítendő támogatás értéke: 628,764.70, Balánbánya Helyi Önkormányzatának Hozzájárulása pedig: 12,830.93.

Összefoglalások:

A pályázat sikeres megvalósítása többszörös hasznot hoz, úgy a Balánbánya helyi közigazgatásnak, mint a város egész közösségének. Egy összefüggő fejlesztési stratégiának a kidolgozása, a stratégia kidolgozásáért és megvalósításáért felelős kulcs-személyzet felkészítése, valamint egy pályázati iroda létrehozása a közösség szintjén a helyi fejlődés legfontosabb generátorai lesznek, azon körülmények között amikor a saját költségvetés nem elég a közösség beruházási költség-szükségleteinek fedezésére.